Udruženje proizvođača softvera Srbije predstavljeno u časopisu PC Press
OK Admin u 20.03.2006
Posle niza godina, domaće softverske firme su najzad uspele da naprave udruženje koje treba da se bori za njihove interese. Novembra prošle godine je osnovano Udruženje Proizvođača Softvera Srbije - UPSS. Kako je nastao UPSS i koji su njegovi ciljevi?

Ovo je pitanje na koje je odgovor, za časopis PC Press, dao Nenad Batoćanin, član saveta UPSS.

Pogledajte kompletan tekst.