Sertifikacija softvera za rad sa fiskalnim kasama
OK Admin u 28.01.2013
Prema Zakonu o fiskalnim kasama, softver koji se koristi za izdavanje fiskalnih isečaka i druge operacije sa fiskalnim ureðajem mora se sertifikovati. Zakon je donet 2004. godine i zbog brojnih problema nikada nije počela primena. Stručna javnost je više puta ukazivala na nesvrsishodnost i nemogućnost primene ovakvog propisa.

Rešenje: Izmeniti član 6. Zakona o fiskalnim kasama tako što bi se izbacila odredba o obaveznoj sertifikaciji softvera.